1. Терміни та визначення

Адміністрація Сайту - АТ «Краса і медицина» (свідоцтво про Державну 1167746117043, місце знаходження: 142190, г. , м Троїцьк, вул. Центральна, д. 15).

Інформація, інформаційні матеріали - будь-які відомості (повідомлення, дані) незалежно від форми їх подання (текстову, графічну, аудіо-, відео- та ін.), Розміщені на цьому сайті.

Використання інформації, розміщеної на Сайті - її відтворення (в тому числі, копіювання), розповсюдження будь-яким способом (її передача невизначеному колу осіб - шляхом усного або письмового розголошення (оприлюднення), розміщення на інших сайтах в мережі «Інтернет», публічний показ, повідомлення в ефір, повідомлення по кабелю і т.д.), переклад, переробка, доведення до загального відома і інші способи використання, передбачені чинним законодавством Російської Федерації.

Використання Сайту - ознайомлення (візуальне, слухове) з інформацією, розміщеною на Сайті.

Користувачі - фізичні особи (в тому числі представники юридичних осіб та індивідуальні підприємці), що володіють можливістю ознайомлення з інформацією, розміщеною на Сайті choroba.site.

Правовласник - фізична або юридична особа, володар права авторства та / або виняткового права на результати інтелектуальної діяльності, що використовуються Сайтом.

Сайт - choroba.site.

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода користувача визначає умови і порядок використання відвідувачами Сайту (далі також - «Користувачі») інформаційних, новинних та інших матеріалів, розміщених на Сайті АТ «Краса і медицина» (далі - «Адміністрація Сайту»), правила використання інформації Сайтом, а також порядок взаємодії користувачів з Адміністрацією Сайту.

2.2. Відповідно до цього Угодою, Адміністрація Сайту надає Користувачам послуги доступу до Сайту і користування всіма його ресурсами, що діють на момент здійснення доступу користувачів до Сайту, включаючи можливість використання Сайту в якості інформаційного простору, для розміщення рекламної інформації, а також сервіс для пошуку і систематизації медичних установ і лікарів за допомогою створеної Адміністрацією Сайту бази даних.

2.3. Адміністрація Сайту не надає медичних послуг, а також послуг з надання рекомендацій по лікуванню і застосування лікарських препаратів і / або медичної техніки. Подібні питання підлягають вирішенню кваліфікованими медичними фахівцями після відповідного обстеження.

2.4. Будь-які матеріали, розміщені на Сайті, є об'єктами інтелектуальної власності (об'єктами авторського права або суміжних прав). Права Адміністрації Сайту на зазначені матеріали охороняються законодавством про права на результати інтелектуальної діяльності.

2.5. Права на використання і дозвіл використання матеріалів, розміщених на Сайті, належать іншим правовласникам, ніж Адміністрація Сайту, допускається тільки з дозволу таких правовласників або відповідно до умов, встановлених такими правовласниками. Ніяке з положень цих Правил не дає прав третім особам на використання матеріалів правовласників, прямо вказаних на конкретному матеріалі, розміщеному на Сайті, або в безпосередній близькості від зазначеного матеріалу.

2.6 Користувач дає свою згоду на обробку персональних даних за правилами розділу 5 шляхом натискання на кнопку «Записатися» при використанні форми онлайн-запису або, при зверненні в сall-центр, шляхом продовження розмови з оператором після дозвону і прослуховування привітального повідомлення.

3. Використання Сайту та інформації, розміщеної на Сайті. Копіювання інформації.

3.1. При використанні інформації, розміщеної на Сайті, в будь-яких цілях (в тому числі, при копіюванні або цитуванні інформації) обов'язкове активне гіперпосилання на сайт або вказівка ​​джерела - Сайт choroba.site. Зазначене правило поширюється на використання інформації як в мережі «Інтернет» та інших формах використання в електронному вигляді не на матеріальних носіях, так і в друкованих виданнях або в інших формах на матеріальних носіях.

3.2. Внесення будь-яких змін і / або доповнень в інформацію, розміщену на Сайті, а також будь-яка переробка зазначеної інформації (в тому числі, скорочення інформації, вказівка ​​іншого автора / правовласника або опублікування без розміщення посилання / гіперпосилання, що вказує на джерело інформації - Сайт choroba.site, інша переробка, в тому числі, що призводить до спотворення сенсу інформації) заборонена.

4. Права на інформаційні матеріали третіх осіб, врегулювання претензій

4.1. Інформаційні матеріали, права на які належать третім особам, розміщені на Сайті, розміщені або з дозволу правовласника, отриманого Адміністрацією Сайту, або, в разі, якщо таке використання прямо не заборонено правовласником, відповідно до законодавства РФ в інформаційних цілях з обов'язковим зазначенням імені автора , матеріал якого використовується, і джерела запозичення.

4.2. Якщо у вказівці автора інформаційного матеріалу відповідно до п.4.1. цієї Угоди користувача, міститься помилка, або в разі використання матеріалу з передбачуваним або реальним порушенням прав третіх осіб, або в інших спірних випадках використання об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, слід застосовувати наступний порядок врегулювання претензій третіх осіб до Адміністрації Сайту:

  • особі, чиє право було порушено / створена загроза порушення права, рекомендується направити відповідну претензію на адресу Адміністрації Сайту за допомогою використання спеціальної форми в розділі /contacts/. Зазначена претензія повинна містити інформацію про об'єкт інтелектуальної власності, права на який належать особі, і який використовується незаконно за допомогою Сайту або з порушенням правил використання інформації, або іншим чином порушує права заявника як власника виключного права на об'єкт інтелектуальної власності, розміщений на Сайті. До претензії повинні бути додані: копії документів, що підтверджують правомочність заявника, в тому числі, документи, що містять дані про правовласників, а також документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала претензію, в разі дії їм в порядку представництва. У претензії також вказується адреса сторінки Сайту, яка містить дані, що порушують права особи, і викладається повний опис суті порушення прав. Зазначена особа також зобов'язується протягом одного дня з дати направлення претензії за допомогою електронної пошти, направити претензію на адресу Адміністрації Сайту в письмовому вигляді за адресою: 142 191, г. , м Троїцьк, вул. Полковника Міліції Курочкіна, д. 8.
  • Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути належно оформлену претензію в термін 10 (десять) робочих днів з дати її отримання за допомогою електронного зв'язку, але в будь-якому випадку не більше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання претензії в письмовому вигляді. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити особу про результати розгляду його претензії за допомогою відправки листа по електронній пошті і / або направити відповідь в письмовому вигляді на адресу, вказану особою. В тому числі, Адміністрація Сайту має право запросити додаткові документи, свідоцтва, дані, що підтверджують правомірність пропонованої претензії. У разі визнання претензії правомірною, Адміністрація Сайту зобов'язується вжити всіх можливих заходів, необхідні для припинення порушення прав особи і врегулювання претензії.

4.3. Адміністрація Сайту здійснює співробітництво з авторами інформаційних матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі, вживає заходів до того, щоб розміщення зазначених матеріалів відповідало чинному законодавству РФ і не порушувало права правовласників і третіх осіб.

4.4. Адміністрація Сайту співпрацює з виробниками медичних товарів (лікарських препаратів, медичної техніки і т.п.) з питань їх застосування в діагностиці та лікуванні захворювань. Адміністрація Сайту в будь-якому випадку гарантує коректність використання наданої виробниками медичних товарів інформації та дотримання чинного законодавства РФ в зазначених правовідносинах, в тому числі, законодавства про рекламу і про захист конкуренції.

5. Конфіденційність інформації

5.1. Користувач дає свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку персональних даних, що надаються при використанні Сайту, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, надання персональних даних ( в тому числі медичної організації або лікаря в залежності від ситуації), передачу (в тому числі шляхом поширення, доступу), знеособлення, блокування, видалення і знищення. Користувач дає свою згоду на збір, зберігання і передачу своїх персональних даних третім особам, які надають за договором з Адміністрацією сайту послуги з обробки заявок і дзвінків користувачів.

5.2. При використанні деяких сервісів Сайту Користувач повідомляє Адміністрації сайту відомості про факт звернення (в тому числі намір звернутися) за медичною допомогою до лікаря певної спеціалізації. З метою підвищення якості послуг, що надаються Адміністрація сайту має право проводити запис телефонних переговорів Користувача і співробітників call-центру.

5.3. Користувач дає дозвіл на збір, зберігання і обробку даної інформації, а також на надання її медичному закладу та / або лікаря, до якого користувач звертається за наданням медичних послуг.

5.4. Користувач не зобов'язаний надавати Адміністрації сайту при використанні Сайту інформацію про стан свого здоров'я. Користувач має право не надавати співробітникам Адміністрації сайту (або call-центру) будь-які додаткові відомості або інформацію при здійсненні запису до лікаря з використанням Сайту, крім свого повного імені та контактного номера телефону.

5.5. Адміністрація сайту не здійснює будь-яку обробку персональних даних, що стосуються стану здоров'я та інтимного життя користувачів (спеціальні персональні дані). Такі дані надаються Користувачами безпосередньо і тільки лікарям або медичним організаціям, які зобов'язані дотримуватися їх конфіденційність в рамках збереження лікарської таємниці.

5.6. Адміністрація сайту зобов'язується вживати заходів з охорони конфіденційності інформації, отриманої від користувачів, і не розголошувати її третім особам, крім зазначених в Угоді або законодавстві випадків.

5.7. Адміністрація сайту збирає відомості про фактично проведених прийомах у того чи іншого лікаря з метою визначення вільного часу для запису, при цьому не проводить аналітику для визначення фактів реального обігу конкретного користувача за медичною допомогою до фахівця або медичної організації і не розкриває такі відомості.

5.8. Адміністрація сайту може використовувати загальногалузеву технологію «куки» (cookies).

6. Обмеження відповідальності

6.1. Інформація, розміщена на Сайті, представлена ​​виключно для ознайомлення користувачів з тими або іншими нозологічними формами різних захворювань, симптомами захворювань і медичними процедурами, і не є керівництвом в прийнятті рішень щодо самостійної діагностики та лікування захворювань.

6.2. Використовуючи інформацію, розміщену на Сайті, Користувач розуміє і приймає, що Адміністрація та власники сайту не несуть відповідальності за прийняте Користувачем рішення при сприйнятті інформації в якості рекомендацій по лікуванню тих чи інших захворювань.

6.3. Користувач розуміє, що самостійно несе відповідальність за можливі негативні наслідки і завдані збитки здоров'ю в разі самостійного лікування, заснованого на невірному трактуванні і / або використанні інформації, розміщеної на Сайті.

6.4. Інформація, розміщена на Сайті, може містити гіперпосилання на інші мережеві Інтернет-ресурси (сайти в мережі «Інтернет»). Адміністрація та власники сайту не несуть відповідальності за зміст сторонніх ресурсів і можливі наслідки при використанні представлених на них матеріалів.

6.5. Користувачі також приймають ту обставину, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за актуальність містяться на Сайті контактних даних медичних клінік і лікарів, (в тому числі, адреси, телефони, час роботи, ціни на послуги, гіперпосилання на сторонні Інтернет-ресурси та ін.) , включаючи можливі збитки користувачів в зв'язку з використанням такої інформації. Для цілей отримання повної інформації і уточнення додаткових відомостей Користувачі мають право відвідати сайти відповідних медичних клінік.

6.6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість медичних послуг, що надаються лікарями або медичними організаціями, в тому числі тих, профілі яких розміщені на Сайті

7. Зворотній зв'язок

7.1. Користувачі мають право направляти свої питання та відгуки Адміністрації Сайту за допомогою форми зворотного зв'язку в розділі «Контакти». У повідомленні користувачів повинні бути вказані: ім'я Користувача, текст звернення, контактні дані для зв'язку.

7.2. Відповідь на звернення направляється Адміністрацією Сайту протягом 10 (десяти) робочих днів з дати його отримання.

7.3. Відповіді на звернення користувачів можуть містити популярну медичну інформацію, доступну в публічній друку, але не замінюють очну консультацію лікаря.

7.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право не давати відповіді на анонімні і / або некоректні запитання, питання, що не відносяться до тематики сайту питання, що виходять за рамки компетенції авторів, а також питання, відповіді на які містяться на Сайті.

7.5. Адміністрація Сайту choroba.site має право розміщувати на Сайті звернення (питання, відгуки, пропозиції), отримані від користувачів, а також видаляти їх зі сторінок Сайту на свій розсуд. Адміністрація Сайту також має право видаляти зі сторінок сайту несанкціоновану інформацію рекламного змісту, інші повідомлення, які не відповідають положеннями чинного законодавства Російської Федерації без попередження користувачів.

8. Розміщення відгуків на Сайті

8.1. Користувачі мають право розмістити відгуки про відвідується медичній клініці або лікаря на Сайті. Направляючи Адміністрації Сайту відгуки для розміщення на Сайті, Користувачі вважаються безоплатно передають Адміністрації Сайту право вільного використання відгуків і надання доступу до цих відгуків третім особам в межах Сайту. Адміністрація Сайту залишає за собою право використовувати відгук (а також фотоматеріали) на власний розсуд і розміщувати його на інших ресурсах (в журналах, газетах, каталогах та інших засобах друку.).

8.2. Направляючи Адміністрації Сайту відгук для розміщення на Сайті, Користувач гарантує, що може підтвердити факт відвідування рецензованої медичної клініки і / або лікаря. При виникненні спірних ситуацій Адміністрація Сайту має право запросити більш детальну інформацію у Користувача.

8.3. Щоб Їх Користувачами відгуки повинні бути конкретними і інформативними, містити повну інформацію про відвідується медичній клініці і / або лікаря. При написанні відгуків забороняється:

8.3.1. Використання відгуків інших користувачів, скопійованих з будь-яких джерел;

8.3.2. Розміщення гіперпосилань на будь-які Інтернет-ресурси;

8.3.3. Розміщення в відгуках iнформацiї, що мiстить: комерційні пропозиції, рекламу і антирекламу; інформацію, що носить незаконний характер, включаючи інформацію, що порушує честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси громадян; інформацію, що порушує авторські та суміжні права третіх осіб; неправдиву інформацію, наклеп; нецензурні вирази, непристойні чи образливі висловлювання; матеріали, що сприяють розпалюванню національної ворожнечі, що закликають до вчинення насильства над будь-якою особою або групою осіб, жорстокому поводженню з тваринами, що містять інструкції по здійсненню протиправної діяльності, у тому числі роз'яснюють порядок застосування зброї; рекламу наркотичних засобів; інформацію, що порушує права неповнолітніх осіб; матеріали, розміщення або передача яких заборонена законодавством Російської Федерації або порушує загальноприйняті норми моралі і моральності; матеріали і фотографії порнографічного характеру.

8.4. У разі порушення пунктів 8.3-8.3.3. цієї Угоди користувача, відгуки, коментарі та інші записи користувачів розміщення на Сайті не підлягають.

9. Інші положення

9.1. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Пользователь также принимает, что размещаемая на Сайте текстовая и баннерная реклама содержит информацию третьих лиц, ответственность за которую возложена исключительно на этих лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. За содержание рекламных материалов, размещаемых указанными третьими лицами, Администрация Сайта ответственности не несет.

9.2. Администрация вправе без уведомления Пользователя в любое время изменять оформление Сайта, его содержание, список разделов, изменять или дополнять используемые скрипты, программное обеспечение и другие объекты, используемые или хранящиеся на Сайте.

9.3. Администрация обеспечивает функционирование и работоспособность Сайта и обязуется оперативно восстанавливать его работоспособность в случае технических сбоев и перерывов.

9.4. Информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту врача, предназначена исключительно для лиц, имеющих высшее и среднее медицинское образование. Перед использованием безрецептурных препаратов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом, а также внимательно прочесть инструкцию.

9.5. Сайт choroba.site содержит фотографии и рисунки половых органов медицинского характера. Пользователь сайта самостоятельно определяет для себя степень приемлемости размещенной информации. Лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, просмотр Сайта не рекомендуется.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Пользовательское соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации является договором присоединения и считается заключенным на неопределенный срок с момента начала фактического пользования Пользователем сервисами Сайта и размещенной на нем информацией.

10.2. Пользователь подтверждает, что ознакомлен со всеми пунктами настоящего Пользовательского соглашения и безусловно принимает их.

10.3. Любые споры, вытекающие из настоящего Пользовательского соглашения или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ничто в Пользовательском соглашении не может пониматься как установление между Пользователем и Администрацией Сайта агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной деятельности, или каких-либо иных отношений, прямо не предусмотренных Пользовательским соглашением.

10.5. Администрация Сайта вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящего Пользовательского соглашения. Такие изменения вступают в силу в момент размещения новой версии Пользовательского соглашения на Сайте, если иной срок вступления в силу не установлен новой редакцией Пользовательского соглашения. При несогласии Пользователя с внесенными изменениями он обязан отказаться от доступа к Сайту, прекратить использование материалов и сервисов Сайта без предъявления претензий к Администрации Сайта.

10.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Соглашения вследствие изменения законодательства Российской Федерации или признания таковыми судом не влечет недействительности остальных положений и настоящего Соглашения в целом.


Інформація, опублікована на сайті,
призначена тільки для ознайомлення
і не замінює кваліфіковану медичну допомогу.
Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем!

При використанні матеріалів сайту, активне посилання обов'язкове.