клініки Свiту

Гінекологія (1 276 адрес)
Ведение беременности (212) УЗИ в гинекологии (1048) Лабораторные исследования в гинекологии (631) Инструментальные исследования (953) Контрацепция (852) Прерывание беременности (352) Лечение женских болезней (802) Лечебные манипуляции в гинекологии (580) Операции на шейке матки (819) Операции на матке (248) Операции на придатках матки (131) Операции на влагалище (565) Операции на вульве (209) Интимная пластика (540) Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) (187) Консультації в гінекології (935) Ведення вагітності (212) УЗД в гінекології (1048) Лабораторні дослідження в гінекології (631) Інструментальні дослідження (953) Контрацепція (852) Переривання вагітності (352) Лікування жіночих хвороб (802) Лікувальні маніпуляції в гінекології (580 ) Операції на шийці матки (819) Операції на матці (248) Операції на придатках матки (131) Операції на піхву (565) Операції на вульві (209) Інтимна пластика (540) Допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) (187)
Онкологія (1144 адреси)
Анализы в онкологии (692) Биопсии в онкологии (886) Диагностические операции в онкологии (129) Онкоскрининг (13) Нейроонкология (56) Онкохирургия опухолей головы и шеи (256) Онкопульмонология (39) Абдоминальная онкохирургия (95) Онкоурология (159) Онкогинекология (149) Онкомаммология (162) Остеоонкология (40) Лимфаденэктомии (38) Противоопухолевая терапия (60) Онкогематология (3) Паллиативная помощь в онкологии (170) Консультації в онкології та гематології (387) Аналізи в онкології (692) Біопсії в онкології (886) Діагностичні операції в онкології (129) онкоскринінгу (13) Нейроонкологія (56) Онкохірургія пухлин голови та шиї (256) Онкопульмонологія (39) Абдомінальна онкохірургія ( 95) Онкоурологія (159) Онкогінекологія (149) онкомаммологіі (162) Остеоонкологія (40) лімфаденектомій (38) Протипухлинна терапія (60) Онкогематологія (3) Паліативна допомога в онкології (170)
Інформація, опублікована на сайті,
призначена тільки для ознайомлення
і не замінює кваліфіковану медичну допомогу.
Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем!

При використанні матеріалів сайту, активне посилання обов'язкове.